En

היסטוריה קולינרית - היסטוריה הכי טעימה

היום נעשה כל הנושא של ההיסטוריה הקולינרית למשהו מרתק וחובק עולם כאשר לכל עם ובכל תרבות ישנה היסטוריה קולינרית משלה המייחדת אותה ואת הטעמים המיוחדים המלווים את האוכל שלה משך כל השנים. כך יש לנו את המטבח האסייאתי או את המטבח הים תיכוני. יש לנו את המטבח ההודי ואת המטבח המרוקני ובקיצור עולם שלם של תרבויות ושל מטבחים.

היסטוריה קולינרית– מה זה בעצם?

כאשר אנחנו מדברים על ההיסטוריה הקולינרית של כל מדינה עם או מוצא אנחנו למעשה חוקרים את תרבויות האכילה ואת תרבות המזון באופן כללי שנים רבות אחורה. על פי רוב תהיה התרבות נעוצה כבר מתחילת ההתיישבות של כל עם במקום בו הוא חי. אילוצים שונים שחייבו אותם להסתפק במה שיש אם זה בגלל מצב כלכלי דחוק או בשל מוצרים שונים שהיו חסרים בכל אזור וכך למעשה נוצרה תרבות האוכל הספציפית של אותו אזור.

ההיסטוריה של השניצל

ניקח לדוגמא את השניצל המאכל שהפך להיות פופולארי מאוד בכל העולם. מנין הוא הגיע?

כולנו מכירים את השניצל הוינאי המכונה וינר שניצל. למעשה אין דבר כזה מטבח אוסטרי, זהו מטבח של קיסרות שלקח מכל שלוחה את מיטב המאכלים. האוכל האוסטרי מושפע בעיקר מאיטליה, מהונגריה ומעוד מדינות מאזור הבלקן. כך הגיע השניצל הוינאי על ידי הפלד מרשל יוזף רדצקי אשר שהה באיטליה כמפקד, שם למד על אומצת עגל מצופה בפירורי לחם בעיר מילאנו.

אז נראה כי המקור של השניצל האוסטרי זהו למעשה במילאנו אך מהיכן הוא הגיע למילאנו? כאשר חייליו של קארל החמישי כבשו את רומא הכינו שם את בשר העגל המצופה בפירורי לחם ושם כנראה המקור. ומנין זה הגיע לרומא? הערבים ששלטו בדרום ספרד שנים קודם לכן הותירו השפעה רבה על המטבח הספרדי והם כבר הכינו שניצלים. למעשה גם הערבים לא המציאו בעצמם את השניצל. הם ייבאו אותו מהקיסרות הביזנטית.

האמת שלא בטוח ששם זה התחיל. אם נמשיך לחקור את ההיסטוריה של השניצל ייתכן ונגיע עד לאדם הקדמון שצלה בשר במערות...

והשניצל זוהי רק דוגמא אחת.

היסטוריה קולינרית עם דבי מצקין. היסטוריה מלאה ניחוחות וטעמים קסומים.